Αναζήτηση ξενοδοχείων

Ημερομηνία check in

Ημερομηνία check out

Εργασία από την Careerjet

700 προσλήψεις συμβασιούχων στην ΕΡΤΣτη τελική φάση βρίσκεται η έκδοση της προκήρυξης για τη πρόσληψη 700 συμβασιούχων στην ΕΡΤ.

Για τις 219 θέσεις η προκήρυξη θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ και από την ΕΡΤ .

Θα ισχύσουν τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται για όλες τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου.

Εκτός από τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, θα ληφθεί υπόψη η εντοπιότητα ενώ βασικά βαθμουλογούμενα κριτήρια θα είναι η εμπειρία , ο χρόνος ανεργείας, εάν ο υποψίοφιος είναι πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, εάν διαθέτει ανήλικα τέκνα όπως και αν είναι γονέας μονογονεϊακής οικογένειας ή τέκνο μονογονεϊακής οικογένειας.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει αρχικά βάση του βαθμού εντοπιότητας και στη συνέχεια βάσει των μορίων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται από τη προσκόμιση των οριζόμενων δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο ΑΣΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Next previous home