Αναζήτηση ξενοδοχείων

Ημερομηνία check in

Ημερομηνία check out

Εργασία από την Careerjet

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους, έτους 2010-2011

Υπογράφτηκε η απόφαση υλοποίησης του Προγράμματος "Τουρισμός για όλους" για το έτος 2010-2011, με ισχύ από 9 Ιουλίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2011. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 8 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΟΤ ετών 2010-2011 και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΕΟΤ.

Σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος, η υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κα Aντζελα Γκερέκου, δήλωσε: "Τη φετινή χρονιά, σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για όλους, και παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στον ΕΟΤ, είναι πολιτική μου απόφαση να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα `Τουρισμός για όλους`. Θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο την ελληνική τουριστική επιχείρηση και την ελληνική οικογένεια που θα κάνει χρήση του προγράμματος. Προτιμήσαμε να περικόψουμε άλλες δαπάνες ώστε να καταφέρουμε τελικά την υλοποίηση του προγράμματος, σε μια χρονιά που τίποτα δεν είναι δεδομένο. Λάβαμε υπόψη τα αποτελέσματα του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου που διενεργήθηκε για το περσινό πρόγραμμα `Τουρισμός για όλους` και προχωρήσαμε στις απαιτούμενες αλλαγές. Η κατάσταση αδιαφάνειας, προχειρότητας και παραβιάσεων που υπήρξε στην περσινή υλοποίηση του προγράμματος δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Συγκεκριμένα, από το γραφείο του προέδρου εκδόθηκαν και διακινήθηκαν, εκτός της διαφανούς διαδικασίας των ΚΕΠ, και εκτός συγκεκριμένων κριτηρίων, πάνω από 20.000 δελτία κοινωνικού τουρισμού, μια πράξη που επιβάρυνε τον προϋπολογισμό περίπου κατά 2 εκατ. ευρώ. Το φετινό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις και πιστώσεις του 2010-2011 και σύμφωνα με έναν προϋπολογισμό από τον οποίο δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παρέκκλιση. Οι αποφάσεις μας καθεξής θα είναι σύννομες και διαφανείς. Πρακτικές του πρόσφατου παρελθόντος έλαβαν τέλος".

Το Πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους 2010-2011" διακρίνεται σε δύο υποπρογράμματα μέσω των οποίων διατίθενται συνολικά, μέσω ΚΕΠ, 110.000 ατομικά δελτία τουρισμού σε αντίστοιχους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, για το Υποπρόγραμμα που αφορά εξαήμερες διακοπές (πέντε διανυκτερεύσεων), θα διατεθούν συνολικά 100.000 ατομικά δελτία. Το προϋπολογιζόμενο κόστος του υποπρογράμματος ανέρχεται στο ποσό των 6.800.000 ευρώ περίπου. Στο υποπρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εφόσον δεν είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων της Εργατικής Εστίας), ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., του ΝΑΤ, της Πρόνοιας, αυτοασφαλιζόμενοι του ΙΚΑ, άτομα με αναπηρία 67% και άνω, πολύτεκνοι κ.λπ.

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατομικό ή το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων, με βάση τα στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ., ώστε να μην υπερβαίνει τα παρακάτω ποσά: - Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό εισόδημα 18.000 ευρώ - Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα 31.000 ευρώ - Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα: 40.000 ευρώ.

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ.

Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά από το σύνολο των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή μη του Προγράμματος.

Για το υποπρόγραμμα για την Τρίτη Ηλικία θα διατεθούν 10.000 ατομικά δελτία. Το προϋπολογιζόμενο κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 1.100.000 ευρώ περίπου. Δικαιούχοι του Προγράμματος με τα προστατευόμενα μέλη τους, είναι όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και άνω, είναι δε συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Δε δικαιούνται Δελτίου Εξαήμερων διακοπών οι δικαιούχοι Προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας (ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.), καθώς και όσοι πήραν Δελτίο ενός από τα υποπρογράμματα (Οκταήμερων διακοπών, Εκδρομών ή Γ΄ Ηλικίας) του Προγράμματος "Τουρισμός για όλους" του Ε.Ο.Τ. κατά το διάστημα 2009 -2010, ή Γ΄ ηλικίας τρέχοντος έτους δεδομένου ότι το δικαίωμά τους για χρήση δελτίων κοινωνικού τουρισμού ισχύει εναλλάξ, χρόνο παρά χρόνο.

Οι κάτοχοι των δελτίων θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια σε ξενοδοχεία, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και κάμπινγκ όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων που διαθέτουν Ειδικό Σήμα λειτουργίας.

Στο πλαίσιο διαχείρισης του προγράμματος θα εφαρμοστεί μηχανισμός παρακολούθησης και καταγραφής των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του, που θα επιτρέψει την εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγησή του.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Next previous home