Αναζήτηση ξενοδοχείων

Ημερομηνία check in

Ημερομηνία check out

Εργασία από την Careerjet

Συμφωνία ΕΟΤ με Aegean Airlines


Συμφωνία με την ελληνική αεροπορική εταιρία Aegean Airlines σύναψε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμός με στόχο την αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τις αγορές του εξωτερικού προς την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ξεχωρίζει η συνεργασία των δυο φορέων για την από κοινού κατάρτιση προγραμμάτων προβολής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για προορισμούς City Break, στην προβολή των οποίων, τόσο ο ΕΟΤ όσο και η Aegean μπορούν να συμβάλλουν άμεσα και αποτελεσματικά με το δίκτυο τους στο εξωτερικό και ειδικά σε αγορές δεξαμενές για τον ελληνικό τουρισμό (Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ρωσία, Ισπανία, Ιταλία και Ισραήλ).

Παράλληλα η συνεργασία θα επεκταθεί και σε προγράμματα ειδικότερου ενδιαφέροντος με στόχο την τόνωση της τουριστικής κίνησης. Μάλιστα προβλέπεται και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων προώθησης ενδεχομένως και σε συνεργασία με άλλους φορείς τουρισμού.

Μάλιστα σε ό,τι αφορά το κόστος της συνδιαφήμισης τονίζεται ότι αυτό θα είναι στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ετήσιων προϋπολογισμών των δυο συμβαλλόμενων μερών γεγονός που σημαίνει ότι θα συνεισφέρουν και οι δυο πλευρές εξίσου.

Οι δυο πλευρές θα συνεργαστούν μεταξύ άλλων και για την από κοινού ανάπτυξη δημιουργικού υποστηρικτικού υλικού της επικοινωνίας τους, ενώ αποφασίστηκε το σήμα ου Visit Greece να κοσμεί και κάποια αεροπλάνα της Aegean.

Η παρούσα συμφωνία του ΕΟΤ και της Aegean Airlines, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης μετά την υπογραφή της συμφωνίας, αποσκοπεί να θέσει το πλαίσιο συνεργασίας των δυο φορέων στους τομείς της αρμοδιότητας τους και να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνέργειες που θα καταστήσουν το έργο τους αποτελεσματικότερο.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Next previous home