Αναζήτηση ξενοδοχείων

Ημερομηνία check in

Ημερομηνία check out

Εργασία από την Careerjet

Προκήρυξη Ανοικτών Πλειοδοτικών Διαγωνισμών από την ΕΤΑ

 

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) προκηρύσσει δύο Ανοικτούς Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς για την εκμίσθωση των τουριστικών περιπτέρων Περίσσας Σαντορίνης  και Βολισσού Χίου, διάρκειας 12 ετών.

Βασικές επιδιώξεις της ΕΤΑ ΑΕ από την εκμίσθωση των συγκεκριμένων Τουριστικών Περιπτέρων μέσω των αντίστοιχων διαγωνισμών αξιοποίησης είναι η ανακαίνιση και αναβάθμιση, αισθητική και λειτουργική, των κτιριακών εγκαταστάσεων των ακινήτων, η λειτουργία τους ως σύγχρονων μονάδων παροχής υπηρεσιών εστίασης και αναψυχής καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος χώρου.

Κατά τον τρόπο αυτό τα Τουριστικά αυτά Περίπτερα που την εποχή που δημιουργήθηκαν (δεκαετίες Ά60 και Ά70) λειτούργησαν ως πρότυπα τουριστικών υποδομών, εξυπηρέτησαν γενιές τουριστών, Ελλήνων και ξένων, και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν, θα ενταχθούν και πάλι στο δίκτυο των τουριστικών υποδομών της χώρας, λειτουργώντας πλέον σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύγχρονης απαιτητικής τουριστικής αγοράς.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Ενώσεις προσώπων ή Κοινοπραξίες που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στη διαχείριση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστίασης ή εν γένει με τον τουριστικό τομέα (διάθεση Προκήρυξης από 3/11/2010 έως 3/12/2010).
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Next previous home