Αναζήτηση ξενοδοχείων

Ημερομηνία check in

Ημερομηνία check out

Εργασία από την Careerjet

Τα αιολικά πάρκα κέρδισαν τους επενδυτές

 Τα αιολικά πάρκα κέρδισαν τους επενδυτές

Οι προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Το τελευταίο δωδεκάμηνο τα αιολικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά αποτέλεσαν την αιχμή των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ συγκριτικά χαμηλότερες ήταν οι επιδόσεις σε μικρά υδροηλεκτρικά και βιομάζα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών αυξήθηκε από 908 μεγαβάτ πέρυσι σε 983 εφέτος ενώ τα φωτοβολταϊκά από 37 έφθασαν στα 113 μεγαβάτ (και υπάρχουν άλλα 330 για τα οποία έχουν υπογραφεί συμβόλαια απορρόφησης της ενέργειας από το σύστημα, βρίσκονται δηλαδή σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης).

Η βιομάζα στο ίδιο διάστημα (Σεπτέμβριος 2009 με Σεπτέμβριο 2010) παρέμεινε στα 40,8 MW και τα υδροηλεκτρικά, χωρίς τα μεγάλα φράγματα της ΔΕΗ έφθασαν εφέτος στα 185 MW από 179 πέρυσι.

Η επίτευξη του στόχου για συμμετοχή των ΑΠΕ κατά 20 % στο ενεργειακό ισοζύγιο ως το 2020 απαιτεί πολύ ταχύτερους ρυθμούς, τους οποίους η κυβέρνηση στοχεύει να πετύχει με την εφαρμογή του τελευταίου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές και τη διαδικασία του fast track.

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, θα παρουσιάσει αύριο την κατάσταση και τις προοπτικές των ΑΠΕ. Στη συνέντευξη θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Νίκος Βασιλάκος και ο Πρόεδρος του ΔΕΣΜΗΕ, Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Στο μεταξύ, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) καλεί το υπουργείο να εντάξει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Εξοικονόμηση Ενέργειας στη στρατηγική για την προστασία της Βιοποικιλότητας, ως το μοναδικό εργαλείο αντιμετώπισης της μεγαλύτερης απειλής που είναι η κλιματική αλλαγή.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ τονίζει ακόμη ότι πριν την κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκτιμήσει ότι η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 20% ΑΠΕ και 20% μείωση εκπομπών CO2 το 2020, θα δημιουργούσε περισσότερες από 900.000 νέες θέσεις απασχόλησης. «Όμως η οικονομική κρίση έχει κάνει πιο εύκολη την 20% μείωση των εκπομπών. Επομένως, απαιτείται μεγαλύτερη μείωση για τη δημιουργία των ίδιων θέσεων απασχόλησης», σύμφωνα με την Ένωση.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Next previous home