Αναζήτηση ξενοδοχείων

Ημερομηνία check in

Ημερομηνία check out

Εργασία από την Careerjet

Δύο ημερίδες για την "JESICA"


http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/maps/eptanisa_map.jpg


Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών οργανώνει σειρά Ενημερωτικών Ημερίδων για τους Φορείς και λοιπούς ενδιαφερόμενους της Περιφέρειας με θέμα την ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ “JESSICA”
(νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για επενδύσεις σε αστικές περιοχές)
στο πλαίσιο των ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Η πρώτη Ημερίδα που απευθύνεται στους φορείς και ενδιαφερόμενους των Νομών...
Ζακύνθου και Κεφαλληνίας-Ιθάκης θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010 και ώρα 19.00 , στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ζακυνθίων.


Ομιλητές θα είναι οι:
- Γεώργιος Κολυβάς, Σύμβουλος Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
- Επαμεινώνδας Παππάς, Στέλεχος Μονάδας Α’ ΕΔΑ Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό.


Η δεύτερη Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα την Τετάρτη 28 Ιουλίου και θα απευθύνεται στους φορείς των Νομών Λευκάδας και Κέρκυρας.


Σημειώνεται ότι το JESSICA (Koινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) αποτελεί ένα νέο τρόπο χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. Οι επενδύσεις αυτές μπορούν να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και εγγυήσεων, πρόκειται δηλαδή για ανακυκλούμενους πόρους.
Σε περιφερειακό επίπεδο θα λειτουργήσουν Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης, προκειμένου, ως ενδιάμεσοι φορείς, να προωθήσουν την αξιοποίηση των παραπάνω πόρων, προσελκύοντας και πρόσθετα κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα, για τη χρηματοδότηση σχεδίων αστικής ανάπτυξης (στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων, ενέργειας, τουρισμού, αστικών μεταφορών, κλπ).
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Next previous home