Αναζήτηση ξενοδοχείων

Ημερομηνία check in

Ημερομηνία check out

Εργασία από την Careerjet

Τουριστικές σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση


Όπως αναφέρει το ψήφισμα του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου "η πρόταση για ίδρυση Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Τ.Ο.ΔΙ.Τ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ήταν μια πολύχρονη προσπάθεια για αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών στην Ελλάδα.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινητοποιήθηκε η επιστημονική κοινότητα του οικείου Πανεπιστημίου και υποστηρίχθηκε από σχετικούς επαγγελματικούς φορείς, καθώς και την Επιτροπή Στήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην οποία μετέχουν επιφανείς πολίτες της χώρας".

Και συνεχίζει: "Η πρόταση που κατατέθηκε και εγκρίθηκε (ΦΕΚ 205/2-10-2009) ικανοποιούσε όλα τα κριτήρια του Υπουργείου (υποδομές, οικονομικά, επάρκειας διοικητικού προσωπικού, βιβλιοθήκης, προγράμματος σπουδών, κ.λπ.). Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό προσωπικό με ειδίκευση στον Τουρισμό (μέλη ΔΕΠ και συμβασιούχοι διδάσκοντες βάσει του ΠΔ 407/80) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του υπάρχοντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών `Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού` είναι ήδη 9 άτομα και μπορεί να υποστηρίξει πλήρως την αρχική εκπαιδευτική λειτουργία, μέχρι να ολοκληρωθούν εκλογές ή μετακινήσεις μελών ΔΕΠ στο Τ.Ο.ΔΙ.Τ.

Η πιθανή μη ένταξη του Τ.Ο.ΔΙ.Τ. στο Μηχανογραφικό Δελτίο των Εισαγωγικών Εξετάσεων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (καθώς και για άλλα νεοϊδρυθέντα τμήματα ΑΕΙ), όπως αυτό ανακοινώθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Aννα Διαμαντοπούλου, εκτιμούμε ότι δεν κινείται σε σωστή κατεύθυνση για τους ακόλουθους λόγους:

- Το Τ.Ο.ΔΙ.Τ. πληροί ήδη όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την άμεση λειτουργία του, χωρίς, να επιφέρει πρόσθετο οικονομικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. - Η ίδρυση του Τ.Ο.ΔΙ.Τ. δεν ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμού μικρής κλίμακας (τοπικού ενδιαφέροντος), αλλά στρατηγικός στόχος για την αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών στην Ελλάδα που συνδέεται με την γενικότερη προσφορά του Πανεπιστημίου στην τουριστική εκπαίδευση. - Η λειτουργία του, σύμφωνα με τεκμηριωμένη μελέτη σκοπιμότητας που υποβλήθηκε στο Υπουργείο το Φεβρουάριο του 2006, εκτιμάται ότι θα προσφέρει πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Με βάση τα παραπάνω, η πιθανή μη ένταξη του Τ.Ο.ΔΙ.Τ. στο Μηχανογραφικό Δελτίο θα ήταν βεβιασμένη ενέργεια. Έχουμε επίγνωση της παρούσας κρίσιμης οικονομικής κατάστασης της χώρα μας, ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι στην περίπτωση του Τ.Ο.ΔΙ.Τ.

Σε απάντηση των απόψεων που εκφράστηκαν σε πρόσφατη δήλωση της κας Υπουργού ότι `δε θα ανοίξει κανένα νέο Τμήμα, όπως γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου ανακοινώνουμε νέα Τμήματα στα ΤΕΙ και στα Πανεπιστήμια, χωρίς να έχουν καθηγητές, χωρίς να υπάρχουν συγγράμματα, χωρίς να υπάρχουν προγράμματα σπουδών και οι φοιτητές περιμένουν επί χρόνια τους καθηγητές να έρθουν`, η πανεπιστημιακή κοινότητα θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Τ.Ο.ΔΙ.Τ. και να το ενισχύει ακόμα περισσότερο, με θεσμικές και ακαδημαϊκές ενέργειες, ώστε την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά να υπάρχουν, πέρα από νέοι φοιτητές, και εκλεγμένοι διδάσκοντες".

traveldailynews.gr
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Next previous home